องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ : 032-483-101 โทรสาร : 032-483-101
@2015 BANLAEM Subdistrict Administrative Organization