สำนักสงฆ์ป่าวัชรธรรม

ตั้งอยู่ที่ : ตำบลบ้านแหลม  อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง