ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

เปิดทำการในเวลาราชการ คือ 08.30 น. - 16.30 น.

ตั้งอยู่ที่ : หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง