ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโตบุญมี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโตบุญมี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง