ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540 (สขร.)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540 (สขร.)
พฤศจิกายน 2561 ถึง พฤษภาคม 2562
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง