#ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านแหลม ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี ธ.นาคารกรุงไทย จะลงพื้นที่เพื่อให้บริการรับลงทะเบียน ตามโครงการ “เราชนะ” แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง และทุพพลภาพ ในเขตพื้นที่ อบต.บ้านแหลม ขอให้ประชาชนที่มี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
#ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านแหลม ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี
ธ.นาคารกรุงไทย จะลงพื้นที่เพื่อให้บริการรับลงทะเบียน
ตามโครงการ “เราชนะ” แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง และทุพพลภาพ ในเขตพื้นที่ อบต.บ้านแหลม ขอให้ประชาชนที่มีรายชื่อ
#เตรียมบัตรประชาชน (แบบสมารทการ์ด) ที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปให้บริการตาที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ #กองสวัสดิการสังคม อบต.บ้านแหลม
โทร. 032-483101 ต่อ 15
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง