ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าและออกจังหวัดเพชรุบุรี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าและออกจังหวัดเพชรุบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!