ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อการติดราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!